Etap-Etap Pir Yazılımı uyarlanması

pir-proje-taahhut-programi

Etap 1 : Hazırlık Aşaması

1.a. Teklif Birimi yapılanması
1.b. Firma Hafızası oluşturulması
1.c. Kendi Hakedişlerimizin ve Taşeron Hakedişlerinin oluşturulması

Etap 2 : Şantiye Planlaması ve Bütçe Yönetimi

2.a. Hedeflenen/Planlanan Proje Maliyetlerinin ve Gelirlerinin oluşturulması (bütçeleme)
2.b.  Gerçekleşmelerle bütçe Gelir ve Gider için bütçeleme içinde kalınıp kalınmadığı
2.c. Ön Muhasebe ve Nakit akış Yönetimi alt yapısının kurulması (ve resmi muhasebe yazılımı ile entegrasyon)

Etap 3 : Merkezden Şantiye ve Maliyet Yönetimi

3.a. Satınalma sihirbazı şantiyelerden gelen alım taleplerinin konoslidasyonu
3.b. Onay mekanizmaları ve şantiye bazlı ve genel (merkezi) gidişat yönetimi

Etap 4 : Merkez ve Şantiyelerin Kayıt, Evrak ve Doküman Yönetimi

4.a. Pir ile merkezi ve şantiyelere dağıtık kayıt yönetimi, kurumsal hafıza, mobil anlık erişim
4.b. Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Fiş, imzalı-imzasız yazışmalar, vb. evrak/dokümanın online yönetimi
4.c. Puantaj, proje dosyaları,  şantiye ilerleme fotoğrafları, imalatlar, yönetmelik ve uygulama esasları,…

Bu yazıyı beğendiniz mi?